Nasi lekarze

Poznaj naszych lekarzy i umów się na konsultacje.

Dr n. med. Ryszard Bratoś

Dr n. med. Ryszard Bratoś – specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim ówczesnej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracę rozpoczął w Oddziale Chirurgii Ogólnej szpitala w Tuszynku, a od 1985 roku jako asystent w Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala Klinicznego Nr. 1  Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1986 r. uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 1989 r. tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej.

W roku 2002 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1992 r. prowadził jednocześnie prywatną praktykę lekarską w zakresie konsultacji i operacji z zakresu chirurgii plastycznej. Wielokrotnie powoływany jako biegły z zakresu chirurgii plastycznej przez sądy w całym kraju. W latach 1990-2010 wielokrotnie pracował na etacie chirurga plastycznego w szpitalu St. Maartens Gasthuis w Venlo w Holandii pełniąc również dyżury całodobowe i mieszkając na terenie szpitala. W czasie studiów pracował jako pielęgniarz w szpitalu miejskim w Malmo w Szwecji oraz w szpitalu w  Leverkusen w RFN. W latach 2002-2007 pełnił obowiązki dyrektora do spraw medycznych Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej. Od roku 2010 do 2018 był współwłaścicielem Spółki Cywilnej o profilu chirurgii plastycznej.

Co nowego?

Dr Jarosław Czeczotka

Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskał tytuł specjalisty Chirurgii [...]

  • 12.05.2021

Dr Michał Rogozik

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od początku mojej chirurgicznej przygody byłem związan [...]

  • 12.05.2021

Prof. Zbigniew Pietrzak

Praktyczną naukę położnictwa i ginekologii przeszedłem w małym, powiatowym szpitalu, gdzie uczyli mnie [...]

  • 12.05.2021

Dr Michał Pietrzak

Jestem lekarzem rezydentem specjalizującym się w położnictwie i ginekologii. W szerokiej dziedzinie jaką [...]

  • 12.05.2021

Opinie